Hans Persson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Juli

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Tommy Carlsson 140911 Man 1967 Vänersborg 4:11 2574,6 km 205,1 km
2. Camilla Bruman 130701 Kvinna 1969 Bräcke 5:10 949,1 km 80,2 km
3. Frida 180821 1995 Bräcke 5:29 284,7 km 0,0 km